Aşağıdaki uygulamalardaki hesabınızla tek tıkla login olabilirsiniz;


 • Facebook'la Giriş
 • Google'la Giriş
 • Linkedin'la Giriş
 • Github'la Giriş
 • Bitbucket'la Giriş
 • Twitter'la Giriş
 • KİTAPKURDU.WEB.TR ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


   

  1-TARAFLAR


  İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan ekleri, SRT NET BİLİŞİM BASIN YAYIN TERCÜME REKLAM ORGANİZASYON GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile internet sitesine üye olacak kullanıcı arasında, üyelik esnasında onaylanması suretiyle kurulmaktadır. Siteye üye olacak kullanıcı, işbu sözleşme içeriğinin tamamı, üyelik sırasında okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.

  2-TANIMLAR


  Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir. Site: kitapkurdu.web.tr isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ve mobil ortam dahil tüm mecralarda aktif olan web sitesini ifade eder.
  Alıcı:Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.
  Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Üye'lere yönelik olarak satışa arz eden üyeyi ifade eder.
  Ürün: Site üzerinden Satıcı tarafından satışa sunulan tüm mal/hizmetlere verilen ismi ifade eder.
  Üye: Site'den Ürün alımı ve/veya satımı yapmak üzere Site'ye üye olarak, Site'nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen, gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
  Üye Adı: Üye'lerin Site hizmetlerinden faydalandıkları sırada kullandıkları üye kimlik adını (rumuz) ifade eder.
  Satıcı İtibarı:Alıcı ve satıcı arasında yapılan işlemler ve ticaret nedeniyle diğer Üye'lerin bilgi ve fikir sahibi olabilmeleri için alıcı üye tarafından oluşturulan satıcı yorum ve değerlendirmelerini ifade eder.
  Şifre:Site'ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi ve Site'nin talep ettiği herhangi bir aşamada kullanacağı harf ve/veya numaradan oluşan grubu ifade eder.
  Pazarlıklı Satış: Satıcı dilediği ürünlerde Teklif Modulünü aktif edebilir. Teklif modulü aktif edilmiş ürünlerde; Alıcı ürünü almak istediği fiyatı teklif eder. Satıcı tarafından uygun görülüp kabul edilmesi durumunda, Tekliflerim linki altında kabul edilen teklifi görüp bu menü üzerinden, ürüne teklif yaptığı fiyat üzerinden satın almak işlemini gerçekleştirebilir.
  Risk Yok: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine ve ürün/ödeme güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, kitapkurdu.web.tr tarafından sağlanan hizmeti ifade eder.
  Havuz Hesap: Risk Yok hizmetinin ifa edilmesi için, kitapkurdu.web.tr tarafından yönetilen banka nezdindeki hesabı ifade eder.
  Site Hizmetleri: Üye'lerin, kitapkurdu.web.tr ‘de yer alan işlemleri gerçekleştirebilmeleri için kitapkurdu.web.tr tarafından sunulan uygulamaları ifade eder.
  Dükkan: Satıcı'nın, birden fazla ürününü tek bir yerde toplayarak satışa sunmasını sağlayan, Site üzerinde açtığı sanal alanı ifade eder.
  Askıya Alma: kitapkurdu.web.tr tarafından yapılan ve üyelerin Risk Yok sistemi dahilinde gerçekleştirebilecekleri işlemleri kısıtlamaya yönelik uygulamadır. Bu uygulama ile üyeler, mevcut işlemlerini devam ettirebilmekle birlikte yeni alım satım işlemi gerçekleştirememektedirler.

  3-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


  3.1- İşbu sözleşmenin konusunu, kullanıcıların Site'ye üye olması, Site'de üyelere sunulan hizmetler, üyelerin site tarafından sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla şart ve koşulların tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
  3.2- kitapkurdu.web.tr Üyelik Sözleşmesi, ekleri, site içerisinde üyelik, kullanım ve sunulan hizmetlere ilişkin yapılan açıklamalar ile bildirimlerin tamamı işbu sözleşmenin kapsamını oluşturmaktadır.
  3.3- kitapkurdu.web.tr/Üyelik Sözleşmesi'nin kabulü; Üye'lerin, Site içerisinde yer alan diğer tüm açıklama ve beyanlara uygun hareket edeceğinin kabulü anlamına gelmektedir.kitapkurdu.web.tr.Site'de yapılacak işlemlere/hizmetlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Site'de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  3.4- kitapkurdu.web.tr, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. kitapkurdu.web.tr bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
  kitapkurdu.web.tr, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

  4- ÜYELİK VE HİZMETİN KAPSAM VE KOŞULLARI:


  4.1- Site 'ye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  4.2- İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince kullanıcının üyelikten uzaklaştırılmış olması, yeniden üye olmasına engeldir. Bu durumun tespiti halinde Üyelik, kitapkurdu.web.tr tarafından derhal sonlandırılır.
  4.3- Site 'ye üyelik, kullanıcı tarafından Site'nin ilgili bölümünde yer alan üyelik bilgilerini eksiksiz olarak doldurması ile tamamlanmaktadır.
  4.4- Aracı Hizmet Sağlayıcı
  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan kitapkurdu.web.tr Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.
  İşbu üyelik sözleşmesinde tanımlanan Risk Yok Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, kitapkurdu.web.tr/temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla kitapkurdu.web.tr yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

  5- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


   

  5.1- ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   

  5.1.1- Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde Üyelik Sözleşmesi'ne, Site 'de yer alan diğer düzenlemelere, yürürlükte olan kanun, mevzuata riayet edeceğini, Site tarafından sunulan hizmetleri yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, özellikle TKHK 'nın mesafeli satış işlemleri ve reklam hukukunun Satıcı veya Alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette bulunmayacağı gibi yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.
  5.1.2- Üye, Site'ye üye olurken iletmiş olduğu her türlü bilgi ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. kitapkurdu.web.tr çalışanlarının ve yöneticilerinin; Üye'lerin iletmiş oldukları ve/veya değiştirmiş oldukları bilgi ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırma, inceleme ve taahhüt etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığı gibi bu bilgilerin yanlış/hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
  5.1.4- Üye tarafından, Site hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla mobil ortamda yapmış oldukları işlemler dahil, kullanmakta oldukları üyelik bilgileri, şifre ve kişisel bilgileri dahil, tüm sistem erişim araçlarının kullanılması, saklanması, korunması, güvenliği yalnızca Üye'nin sorumluluğundadır. Sistem erişim araçlarına üçüncü şahıslar tarafından ulaşılması ve/veya kullanılması, aktarılması, üyeler tarafından kullanılan cihazların çalınması, kaybolması ve/veya el değiştirmesi gibi durumlar nedeniyle, Üye'nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlardan kitapkurdu.web.tr sorumlu değildir.
  5.1.7- Üye, Site üzerinden satışa sunulan ürünlerin alış ve satışı ile ilgili Risk Yok Sistemi'nin barındırdığı tüm süreçleri doğru ve eksiksiz şekilde kullanmayı kabul ve beyan eder.
  5.1.9- Üye, kendi üyeliği ile ilişkili olduğu başka üyelikler arasında Rİsk Yok sistemini kullanarak para transferi sağlamaya yönelik işlem yapmayacağını ve Risk Yok sistemini amacına uygun olarak kullanacağını taahhüt eder. http://kitapkurdu.web.tr/denetim birimince bu yönde bir şüphe uyanması durumunda Site, satışa ilişkin fiziksel kanıt niteliğinde olabilecek bilgi ve belgeleri üyeden talep etme hakkına sahip olmakla birlikte, Üye, kitapkurdu.web.tr/ bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
  5.1.10- Üye'ler, Site'de tanımlamış oldukları kişisel bilgilerin tamamının (ürün, üye, trafik bilgileri, mesaj kayıtları, IP bilgileri vb.) kitapkurdu.web.tr tarafından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereği saklanacağını kabul ve beyan eder. Üye, gerek yürürlükteki mevzuat hükümleri, gerek http://kitapkurdu.web.tr/Gizlilik Politikası'nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, diğer üyelerin ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda, kendisine ait gizli/ticari/özel bilgilerin, kitapkurdu.web.tr tarafından resmi makamlara ve/veya hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
  Üye, bu nedenle, kitapkurdu.web.tr hiçbir nam altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.1.11- Üyelerin, siteye üye olurken belirlemiş oldukları “üye adı” ve “dükkan adı” işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine tabidir. Üyeler, gerek “üye adı” gerek “dükkan adı” belirlerken üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ve ticari ünvanlarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde , Üye'den bu bilgilerin düzeltilmesini talep edebileceği gibi, üyenin üyeliğini askıya alma ve üye dükkanını kapatma hakkına sahiptir.
  5.1.12- kitapkurdu.web.tr tarafından gerçekleştirilen kampanya, çekilişlere katılım amacıyla Üye tarafından Site'nin ilgili bölümüne eklemiş olduğu üye bilgileri, kitapkurdu.web.tr tarafından ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılabilir. Üye, bu nedenle kitapkurdu.web.tr herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
  5.1.13-kitapkurdu.web.tr, üyelerine tanıtım ve bilgilendirme niteliği taşıyan içerikler gönderebilir. Üye, bu sözleşme ile kitapkurdu.web.tr tarafından her türlü mecradan kendilerine içerik/mesaj gönderimine onay verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, site içinde sunulan olanakları kullanarak gönderimi durdurma hakkına sahiptir.
  5.1.14- Üye'lerin kendi aralarında gerçekleştirdiği yazışmalara erişilebilme süresi kitapkurdu.web.tr tarafından belirlenmekte olup, kitapkurdu.web.tr/mesaj kayıt süresini belirli bir tarih aralığı ile sınırlandırabilir. Üye'lerin talep etmesi halinde bu mesaj kayıtları kendilerine ulaştırılır. 5651 sayılı Yasa'da belirlenen süreler saklıdır.
  5.1.15- kitapkurdu.web.tr Üyelik Sözleşmesi'ndeki hak ve yükümlülüklerin kısmen ve/veya tamamen devri, kitapkurdu.web.tr/yazılı onayına tabidir.kitapkurdu.web.tr tarafından yazılı onay verilmeksizin yapılan aksi yöndeki işlemler geçersizdir.
  5.1.16- Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.
  İşbu sözleşmeye taraf olmakla, kitapkurdu.web.tr 'un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

   

  5.2- ALICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   

  5.2.1- Alıcı, Açık Artırma ve Hemen Al seçenekleri ile Satıcı tarafından satışa sunulan ürünleri satın almaya, teklif vermeye ve iptal etmeye ilişkin Satıcı tarafından belirlenen ürün detay sayfasında yer alan satış şartlarının geçerli olacağını ve bu kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.2.2- Alıcı, kitapkurdu.web.tr Kampanya, Benzersiz Teklif ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tarafından belirlenen kampanya ve teklif seçenekleri ile satışa sunulan ürünleri satın almaya, teklif vermeye ve iptal etmeye ilişkin kitapkurdu.web.tr tarafından belirlenen kuralların geçerli olacağını ve bu kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.2.3- Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı ürün bedellerini Risk Yok sistemi dahilinde kitapkurdu.web.tr tarafından belirlenen Havuz Hesap'a ödemeyi ve Risk Yok süreçleri tamamlanana kadar ürün bedelinin Site tarafından bloke edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.2.4- Açık artırma türündeki satışlarda ürünü almaya hak kazanan Alıcı, bu hakkı kazandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde kitapkurdu.web.tr tarafından belirlenen ödeme seçeneklerini kullanarak ürün bedelini Havuz Hesap'a aktarmakla yükümlüdür. Bu süre zarfında ödeme yapılmaması halinde bir defaya mahsus olarak kendisine 24 saat ek ödeme süresi tanınacaktır. Alıcı, bu ek süre içerisinde de ödeme yapılmaması halinde ürün alma hakkını kaybedeceğini kabul ve beyan eder. Açık artırma türündeki satışlarda, Satıcı tarafından ‘Son Şans' özelliği aktif edilmiş ise kazanan Alıcı'nın ödeme süresi, bu hakkı kazandığı tarihten itibaren 1 saattir. Bu süre içerisinde Alıcı, ödeme yapmaması durumunda, ürünü alma hakkından vazgeçmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.2.5- Alıcı, Satıcı'nın ürüne ait kargo bilgilerini Site'ye girdiği tarihten itibaren 3 iş günü +24 saat içerisinde, ürünü teslim alıp Havuz Hesap'taki ürün bedelinin KDV dahil hizmet komisyonu kesildikten ve alıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinde ürün bedeli aktarımı için belirlenen koşullar yerine getirildikten sonra Satıcı'ya aktarılması için onay vereceğini veya ürünü iade ederek ürün bedeli iadesi için Site’ ye bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Havuz Hesabı'nda bu süre zarfında bulunan satış bedeli, kitapkurdu.web.tr tarafından Alıcı adına herhangi bir tasarruf amacıyla kullanılmayacaktır. Kredi kartı ile taksitlendirilerek yapılan ödemeler ve Banka Kartı/Havale/EFT/Posta Çeki ile yapılan ödemelere ilişkin iadeler ve iadenin şekli, banka veya finans kuruluşları tarafından belirlendiğinden Alıcı, yapılan iadelerde geri ödemelerin şekli konusunda kitapkurdu.web.tr'nin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.2.6- Ürüne ait kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyarı, Site tarafından Alıcı'ya e-posta yoluyla bildirilir. Malın teslimi ile ilgili olarak kitapkurdu.web.tr hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teslimatın takibi bizzat Alıcı tarafından yapılacak olup, Alıcı teslimat üzerine kargoyu teslim aldığını ve onayladığını Site'nin ilgili bölümünde teyit eder veya kendisine kargo bildiriminin yapılmasından itibaren 3 iş günü +24 saat içerisinde ilgili bölümde hiçbir giriş işleminde bulunmaz ise teslimat yapılmış sayılacağından bankada muhafaza olunan Ürün bedeli tarafından Satıcı'ya aktarılacaktır.
  5.2.7- Ürüne ilişkin onay verilmiş olsa dahi, gönderi bilgileri ve/veya teslimata ilişkin hatalı/eksik bilgilerin sisteme yüklenmesi veya Alıcı haricinde üçüncü bir kişiye teslimat yapıldığının tespit edilmesi halinde; ürün bedeli, işlem güvenliği nedeniyle Alıcı 'dan teyit alınmak koşulu ile Satıcı 'ya aktarılabilir. kitapkurdu.web.tr işlem güvenliği nedeniyle üyelerden, ürün faturası, kargo teslim belgesi, satış sözleşmesi, yazılı satıcı beyanı, yazılı alıcı beyanı, ürünün türüne göre, isbn numarası, ürün kodu, üretim tarih ve seri numarası, vb. talep edebilir.kitapkurdu.web.tr tarafından yapılan bu kontrollerin süresi 3 iş günü +24 saat olarak belirlenen bekleme süresine katılmaz.
  5.2.8- Alıcı'nın, satın almış olduğu ürünü herhangi bir nedenle iade etmek üzere sistem üzerinden iade seçeneğini kullanarak Satıcı'ya göndermesi durumunda, kitapkurdu.web.tr/Havuz Hesap‘da bulunan ürün bedeli, Satıcı tarafından Ürün'ün iade alındığının kitapkurdu.web.tr bildirilmesi ve tespit edilmesi neticesinde Alıcı'ya ait hesaba iade edilecektir.
  5.2.9- Satıcı'nın, Site üzerinden gerçekleşen alım-satım işlemi dahilinde herhangi bir sebeple, ürünü satmaktan ve/veya teslim etmekten vazgeçmesi durumunda Alıcı, kitapkurdu.web.tr bu vazgeçme nedeniyle herhangi bir sorumluluğunun ve yükümlülüğünün bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Alıcı, satın almaya çalıştığı ürün veya muadilinin tedarikini kitapkurdu.web.tr veya herhangi bir tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.2.10- Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım ilişkisinde kitapkurdu.web.tr bu satım ilişkisinin tarafı olmadığını, satım ilişkisi ve satım konusu ürüne ilişkin herhangi taahhüt ve yükümlülükte bulunmadığını, herhangi bir güvence vermediğini, gerek Ön Bilgilendirme Formu, gerek Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin tarafı olmadığını, satım konusu ürüne ilişkin tüm taleplerin tek muhatabının Satıcı olduğunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik kapsamında satıcı, sağlayıcı, bayi, acenta, üretici, ithalatçı, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her nam altında olursa olsun hiçbir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  5.2.11- Alıcı, Site'den ürün satın almak istediği takdirde, Alıcı olarak teklif edeceği en son fiyatla bağlıdır ve alım-satım işlemi tamamlanan ürünü kabul ile bedelini ödemekten kanun ile açıkça imkan tanınan haller haricinde kaçınamaz. Ayrıca Alıcı, satın alacağını beyan ettiği fiyattan indirim talep edemez, ürünün Site'de ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde kitapkurdu.web.tr tarafından olumsuz değerlendirmeye tabi tutulabilir ve/veya üyeliği feshedilebilir.

   

  5.3- SATICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   

  5.3.1- Satıcı, satışa arz edeceği malın/ürünün/hizmetin tercih ettiği satış seçeneği opsiyonlarına göre satılacak adedi, satış ilanında belirtilen malın/ürünün/hizmetin hangi bölümde listeleneceği ve listeleme seçeneklerini ve ilgili tüm diğer bilgileri satış ilanı giriş formunda bildirir. Satıcı, Ürün'ü kitapkurdu.web.tr/satış red hakkı tanıdığı haller dışında, tercih etmiş olduğu satış seçenekleri dahilinde satmaktan ve Alıcı'ya teslim etmekten kaçınamayacağı gibi bu satış seçeneklerinden hariç bir edim veya bedel hariç herhangi bir bedel/ücret de talep edemez. Aksi takdirde, kitapkurdu.web.tr tarafından gerek maddi gerek sistem üzerinden uygulanacak cezai yaptırımları kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Satış ilanı giriş formunda belirtilen satış seçeneklerine aykırı nitelik taşıyan ürün açıklamaları düzenleyemez. Aksi takdirde bu açıklamalar geçersiz sayılacaktır.
  5.3.2- Satıcı, satmış olduğu ürünlerin, yürürlükteki mevzuata ve işbu üyelik sözleşmesi ve eklerine uygun olduğunu, ürünü, süresi içerisinde, hasarsız, ayıpsız olarak Alıcı'ya göndereceğini, teslimini sağlamakla yükümlü olduğunu, ürünün satışının, mülkiyetinin ve ilgili diğer tüm haklarının devri ile ilgili yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu, ürünlerin daha önce üreticisi, yetkili satıcısı tarafından piyasaya arz edilmiş olduğunu; ürünün satışa sunulması/satışı/dağıtılması fiillerinin yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırılık teşkil etmesi nedeniyle doğacak her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olduğunu, ürünlerin satış ve devrinde hukuka aykırılık bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.3.3- Satıcı, açık artırmalı satışlarda Ürün'lerini kitapkurdu.web.tr tarafından belirlenen açık artırmalı satış kurallarına uygun olarak satışa arz edeceğini ve bu kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, açık artırmanın teknik nedenlerle devam etmemesi ve/veya iptal edilmesi durumunda,kitapkurdu.web.tr her ne nam altında olursa olsun tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.3.4- Satıcı, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelere uygun davranacağını, herhangi bir hükme aykırı davranması nedeniyle zarara uğraması durumunda ve/veya ilgili finans kuruluşlarınca Alıcı'nın yaptığı ödemenin Satıcı'ya aktarılmasından önce ödenmemesi veya herhangi bir sebeple iptali; Alıcı'nın yaptığı ödemenin Satıcı'ya aktarılmasından sonra Havuz Hesabından geri çekilmesi hallerinde, Alıcı'nın yaptığı ödeme nedeniyle ortaya çıkan tüm zararı derhal karşılayacağını, kitapkurdu.web.tr Havuz Hesabı'nda parası bulunması durumunda, kitapkurdu.web.tr tarafından herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın ortaya çıkan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.3.5- Satıcı'nın, işbu kitapkurdu.web.tr/Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle alıcı ve diğer hak sahipleri tarafından ileri sürülen tüm dava ve talepler nedeniyle doğacak hak ve alacaklar ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını Satıcı'ya rücu hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.3.6- Site üzerinde gerçekleşmekte olan ürün satış işleminin herhangi bir aşamasında Alıcı tarafından Ürün alımından vazgeçilmesi durumunda Satıcı, kitapkurdu.web.tr bu durumdan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5.3.7- Satıcı tarafından satışa sunulan Ürün'ün ithali nedeniyle doğacak her türlü vergi, ceza, sair yükümlülük ile faizlerinden doğacak tüm sorumluluk satıcıya ait olacaktır.
  5.3.8- Ürünü satışa arz eden Satıcı, kendisine ait ürünün Site üzerinden satılması için kitapkurdu.web.tr tarafından sağlanan işbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak, satışı yapılan ürünün satış bedeli üzerinden hesaplanmak üzere Site'nin ilgili bölümlerinde belirtilen hizmet bedelini/komisyonunu/iptal bedelini, KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Hizmet bedeli / komisyon oranları, ürün gönderim şekline göre değişiklik gösterebilir. İşbu hizmet bedeli, ürün satım bedelinin Satıcı' ya transfer edilmesi aşamasında doğrudan tenzil olunmak sureti ile tahsil olunabileceği gibi kitapkurdu.web.tr tarafından belirlenen koşulların oluşması halinde, sonraki satışlarından da tahsil olunabilir.
  5.3.9- Satıcı, satışa sunmuş olduğu ürünlerin; ürün adedini, açıklamalarını ve diğer tüm özelliklerini/niteliklerini, doğru ve eksiksiz olarak Site'de ilan etmekle yükümlü olduğu gibi ürünlere yönelik, ürün satışına ve teslimine etki edebilecek bütün değişiklikleri / güncellemeleri de tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ürün satışının gerçekleştiği anda, Satıcı tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemiş olduğunun ürün satış işleminin gerçekleşmesinin ardından tarafımızca tespit edilmesi ve/veya alıcı üye tarafından ürün satışının bu nedenlerle iptal edilmesi halinde, kitapkurdu.web.tr iptal bedeli alma hakkına sahiptir. kitapkurdu.web.tr, bu bedeli, Satıcı'nın mevcut ya da sonraki alacaklarından, belirlediği herhangi bir dönemde mahsup etme hakkına sahiptir.
  5.3.10- Satıcı, satışını yaptıkları Ürün'lerin Alıcı'ya tesliminden önce 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik' hükümlerine göre taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini Alıcı'ya teslim etmekle yükümlüdür.

   

  5.4- kitapkurdu.web.tr HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   

  5.4.1- kitapkurdu.web.tr, Üye'ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu ya da hakem sıfatıyla görev almamaktadır.
  5.4.2- Site, Üye'lerin ürünlerini satışa arz ettikleri ve/veya satışa arz edilen ürünlere teklif vermek suretiyle veya doğrudan satın aldıkları bir sanal buluşma ortamıdır. kitapkurdu.web.tr, bu sanal buluşma ortamından faydalanma imkanını Üye'lerine sağlamaktadır.kitapkurdu.web.tr, Satıcı ve Alıcı Üye'ler arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ve alım-satım ilişkisinin tarafı değildir. Bu sözleşmenin taraflara yüklediği hukuki sorumluluklar, taraflara ait olup,kitapkurdu.web.tr bağlamamaktadır.
  5.4.3- Malın teslimi ile ilgili olarak kitapkurdu.web.tr hiçbir sorumluluk üstlenmez. Alıcı , teslimat üzerine kargoyu teslim aldığını ve onayladığını Site'nin ilgili bölümünde teyit eder veya kendisine kargo bildiriminin yapılmasından itibaren 3 iş günü +24 saat içerisinde ilgili bölümde hiçbir giriş işleminde bulunmaz ise teslimat yapılmış sayılacağından bankada muhafaza olunan Ürün bedeli kitapkurdu.web.tr tarafından, onay işlemini takip eden ilk iş gününde Satıcı'ya aktarılacaktır. Ürün bedelinin Satıcı'ya aktarımından önce madde 5.2.7 deki haller dikkate alınacaktır. kitapkurdu.web.tr, dönemsel ve bazı kategorilere özel olarak düzenlenen kampanyalar nedeniyle transfer süresi bakımından farklı düzenlemeler yapma hakkını saklı tutar.
  5.4.4-kitapkurdu.web.tr , sitede sunulan hizmet ve içerikleri değiştirebilme, Üye'ler tarafından sisteme yüklenen içeriklerin tamamını üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme hakkını saklı tutar.kitapkurdu.web.tr, bu hakkı herhangi bir bildirimde bulunmadan kullanma hakkına sahiptir. Üye'ler, kitapkurdu.web.tr tarafından bildirilecek bu değişiklik ve düzenlemeleri yerine getirmekle yükümlüdür.kitapkurdu.web.tr tarafından Üye'lerden talep edilen değişiklik ve düzenlemelerin, Üye'ler tarafından yerine getirilmemesi durumunda kitapkurdu.web.tr uğrayacağı her türlü zarardan Üye'ler sorumludur.
  5.4.5- kitapkurdu.web.tr fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan kişiler tarafından yapılan başvurular, kitapkurdu.web.tr/ tarafından incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda kitapkurdu.web.tr , ürün satışlarını durdurma, ilgili üyelikleri askıya alma, iptal etme hakkına sahiptir.
  5.4.6-kitapkurdu.web.tr, Üye'ler arasında Site üzerinden gerçekleşen, genel ahlak kurallarına, kitapkurdu.web.tr/Üyelik Sözleşmesi'ne, site kurallarına aykırı ve kitapkurdu.web.tr tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların tespit edilmesi amacıyla içerik taraması yapabilir.kitapkurdu.web.tr, bu tür içerikleri tespit etmesi durumunda, bu mesajı/içeriği erişimden kaldırabileceği gibi, mesajı/içeriği oluşturan üyenin üyeliğini askıya alabilir ve/veya üyeliği iptal edebilir.
  5.4.7- kitapkurdu.web.tr, Üye'nin Site üzerinden gerçekleştirdiği herhangi bir işlem nedeniyle Üye'den bilgi ve/veya belge talebinde bulunma hakkına sahiptir.
  5.4.8- Üye'nin, işbu üyelik sözleşmesine aykırı davranması nedeniyle kitapkurdu.web.tr maddi-manevi zarara uğraması durumunda, bu zararlarının tazminini talep hakkı saklıdır. Site'nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde, kitapkurdu.web.tr/Üyelik Sözleşmesi durma süresince askıda kalacaktır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üye'ler bir tazmin talebinde bulunamaz.
  5.4.9- kitapkurdu.web.tr, ilanlarda yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüt vermemektedir.kitapkurdu.web.tr ,hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını tespit içerikleri yayımlamaktan kaçınabilir. Site'de yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen web alanına müşteri tarafından girilen herhangi bir ilan, bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üye' ye rücu hakkı saklıdır.
  5.4.10- İşbu Sözleşme, site'de yapılan faaliyetin kitapkurdu.web.tr tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, kitapkurdu.web.tr işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup, bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

   

  6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


   

  6.1- Üye'ler,kitapkurdu.web.tr tarafından sunulan bilgileri, telif haklarına tabi olan tüm çalışmalarını, hizmetlerini, paylaşamaz, satamaz, çoğaltamaz, bunları kullanarak çalışmalar yapamaz, dağıtamaz veya başkasının kitapkurdu.web.tr hizmetlerine erişimine ve kullanımına izin veremez. Aksi bir durumun ortaya çıkması halinde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerin uğramış olduğu zararlar nedeniyle kitapkurdu.web.tr talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri ve sair her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumludur.
  6.2- kitapkurdu.web.tr hizmetleri, bilgileri, telif haklarına ilişkin çalışmalar, kitapkurdu.web.tr ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

   

  7- YASAKLI ÜRÜNLER

   

  7.1- kitapkurdu.web.tr tarafından, bazı ürün gruplarının Site'de satışı yasaklanmış olup, Yasaklı Ürünler listesi içerisinde tüm üyeler bakımından bağlayıcı olmak üzere ilan edilmiştir. Yasaklı ürünler listesinde yer alan ürünlerin Satıcı'lar tarafından Site'de satışa sunulması ve bu durumun kitapkurdu.web.tr tarafından tespit edilmesi halinde kitapkurdu.web.tr ilgili ürünün satışını durdurma, satışın durdurulması nedeniyle ürün bedelini alıcıya iade etme hakkına sahip olduğu gibi, Satıcı'yı uyarma, üyeliğini askıya alma, üyeliğini iptal etme hakkına da sahiptir. Satıcı, bu nedenle kitapkurdu.web.tr herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7.2- kitapkurdu.web.tr, gerekli gördüğü hallerde Satıcı'ya önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Satıcı aleyhinde yasal işlem başlatılması amacıyla Adli ve İdari mercilere şikayet ve ihbarda bulunma hakkına sahiptir. Satıcı, satışa sunmuş olduğu ve/veya satmış olduğu yasaklı ürünler nedeniyle kitapkurdu.web.tr'ye şikayette bulunması nedeniyle herhangi bir hak kaybına uğradığı gerekçesi ile kitapkurdu.web.tr her ne sıfatla olursa olsun sorumlu tutmayacağını ve hiçbir nam altında tazminat talebinde bulunmayacağını, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı nedenle üçüncü kişi ve kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, kitapkurdu.web.tr doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7.3- Satıcı'nın Site'de gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük rejimine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış ürünleri satışa sunması yasaktır. Satıcı, satışa sunduğu ürünlerin; gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7.4- Satıcı'nın, yurt dışından, gümrük işlemine tabi tutulmamış ürünleri doğrudan yurt dışı satışı olarak satışa sunduğu ve/veya Alıcı'nın bildirimiyle kitapkurdu.web.tr tarafından tespit edilmesi durumunda derhal satışı iptal etme hakkına sahiptir.kitapkurdu.web.tr bu nedenle zarara uğraması durumunda Satıcı, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

  8- ÜCRETLENDİRME


   

  8.1-Satılan her ürünün fiyatı üzerinden SATICI'DAN olmak üzere % 9 satış komisyonu alınır. KDV, banka kredi kartı kullanım bedeli ve hizmet komisyonu bu orana dahildir. kitapkurdu.web.tr ALICILAR hiçbir komisyon ya da hizmet bedeli ödemez.
  8.2- kitapkurdu.web.tr dükkan açma, ürün satışa sunma hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır. Site anasayfası vitrini'ne ürün ekleme ücretlendirilebilir. Tüm ücretli hizmetlere ilişkin hizmet bedelleri dahil tüm bilgiler ayrıntılı olarak Site'de ilan edilmektedir. Ücretli hizmetlerin iade prosedürleri Site'de ilan edilmektedir.
  8.3- Aksi belirtilmediği sürece, Site'de belirtilen tüm hizmetler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası (TL) olarak belirlenmiştir.

   

  9- SATICI ÜYE İTİBARI DEĞERLENDİRMESİ


   

  9.1-Üye'ler, Satıcı Üye İtibarını oluştururken yalnızca Site üzerinden gerçekleştirmiş oldukları işlemler doğrultusunda bilgi ve referans olarak değerlendirme yapmakla yükümlüdür.
  9.2- Üye'ler, alıcının ürünü teslim alarak, teslim aldığını onaylamasının ardından karşılıklı olarak 30 gün süreli yorum ve puan hakkına sahiptir. 30 günlük sürenin dolması ile Üye'ler, aynı alım/satım işlemine ilişkin yorum ve puanlama yapamayacağı gibi önceden yapmış oldukları yorum ve puanı da değiştiremeyeceklerdir.
  9.3- Üye'ler tarafından yapılan yorum ve değerlendirmeler nedeniyle ortaya çıkacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorum yapan Üye'ye ait olup kitapkurdu.web.tr herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  9.4- Üye'ler, Satıcı Üye İtibarı Değerlendirmesi yaparken, bu sistemi manipüle edecek davranışlarda bulunamaz. Aksi takdirde, bu nedenle kitapkurdu.web.tr ortaya çıkacak bütün zararını karşılamakla yükümlüdür.kitapkurdu.web.tr, Satıcı Üye İtibarı Sistemi'nin manipüle eden Üye'nin, üyeliğini askıya alabileceği gibi üyeliğine son verme hakkına da sahiptir.

   

  10- RİSK YOK SİSTEMİ


   

  10.1- Alıcı ve Satıcı arasında gerçekleşen alım-satım işleminde, ödeme ve ürün güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, ürün bedelinin ödenmesi aşamasında Risk Yok sistemi kullanılmaktadır.Risk Yok hizmetine ilişkin ayrıntılı bilgi, Site'de yer alan Risk Yok bölümünde yer almaktadır.
  10.2- Üye'ler, Risk Yok hizmetinden faydalanarak alımı – satımı gerçekleşen satış ve satışa bağlı diğer işlemlerden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve sair yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hepsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludur.kitapkurdu.web.tr, satış ve satışa bağlı diğer işlemler ile ithalat ile ilgili doğabilecek vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden sorumlu değildir.

   

  11- MÜCBİR SEBEP


  kitapkurdu.web.tr Site'nin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup, internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmeler, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmeler, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılması mümkün olmayan olaylar mücbir sebep olarak kabul edilecek olup, bu ve bunun gibi durumlar, kitapkurdu.web.tr için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyeceği gibi bu durumlar için herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

   

  12- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ


   

  kitapkurdu.web.tr, işbu üyelik sözleşmesi ve eklerini; herhangi bir zamanda Site'de ilan etmek koşulu ile tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmenin değiştirilen maddeleri, değişiklik tarihinde yürürlüğe girecek, değişikliğe uğramayan diğer hükümler ise yürürlükte kalmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi'nin, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilmesi mümkün değildir.

   

  13- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ


   

  13.1- İşbu üyelik sözleşmesi, onaylanması ve kabul edilmesini müteakip, üyeliğin devam ettiği sürece hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. http://kitapkurdu.web.tr/Üyelik Sözleşmesi, üyenin kendi isteği ile üyeliğinin askıya alınması ve/veya iptal talebinde bulunması nedeniyle sona erebileceği gibi aşağıda sayılan hallerin ortaya çıkması neticesinde kitapkurdu.web.tr tarafından, önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak askıya alabilir ve/veya sona erdirilebilir. Üyelik Sözleşmesi feshedilen üyeler kitapkurdu.web.tr herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi fesih nedenine bağlı olarak uğradığı her türlü zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  13.2- Üyeliğin feshedilmesi veya askıya alınması durumunda, Üye'nin, kitapkurdu.web.tr mevcut bir alacağı olması halinde,kitapkurdu.web.tr, bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 gün alıkoyma hakkına sahiptir.
  13.3- Aşağıda sayılan hallerde, kitapkurdu.web.tr, Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir:
  a) Satıcı'nın Satış Kuralları, Yasaklı Ürünler, Hukuki İhlal Gerçekleştirebilecek Ürünler, Dikkat Edilmesi Gereken Ürünler ve Telif Hakkı İçeren Ürünler listelerinde yer alan Ürün'leri satışa sunması.
  b) Üye'lerin Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, genel üyelik kurallarına aykırı hareket etmesi.
  c) Üye'lerin kitapkurdu.web.tr ’nin kampanyalarını manipüle edecek davranışlarda bulunması.
  d) Üye'lerin Ürün satışlarını teklif ya da başka yollarla manipüle edecek davranışlarda bulunması.
  e) Üye'lerinkitapkurdu.web.tr üzerinden satışa sundukları ürünleri Risk Yok sistemini kullanmaksızın satması.
  f) Üye'lerin Site üzerinden bir diğer Üye'ye ve/veya kitapkurdu.web.trçalışanlarına onur kırıcı/hakaret içerikli/genel ahlak kurallarına aykırı mesajlar göndermesi.
  g) Üye'lerin, kendilerine ait olmayan kimlik, iletişim, kredi kartı bilgileri ile işlem yapması.
  h) Satıcı itibarının kitapkurdu.web.tr tarafından belirlenen alt limite düşmesi ya da herhangi bir üyenin son 30 günlük işlemlerinin Alıcı/Satıcı memnuniyetsizliği yarattığının gözlemlenmesi.
  i) Üye tarafındankitapkurdu.web.tr üyeliğinin, şifresinin ya da üyelikte kullandığı herhangi bir bilginin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğinin bildirilmesi.
  j) kitapkurdu.web.tr Üyelik Sözleşmesi'nde belirlenerek sözleşmenin feshi sonucunu doğuran diğer tüm haller.

   

  14- UYGULANACAK HUKUK


   

  kitapkurdu.web.tr ile Üye arasında doğacak her türlü ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup, ihtilafların çözüm mahalli Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

   

  15- GİZLİLİK POLİTİKASI


   

  Üye'lere ilişkin bilgilerin saklanması ve korunması kitapkurdu.web.tr/Gizlilik Politikası'nda düzenlenmiş olup, kitapkurdu.web.tr ürün ve üye bilgilerini, trafik bilgilerini,kitapkurdu.web.tr/Üyelik Sözleşmesi ve gizlilik politikasında esas alınan durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacak ve kullandırmayacaktır.

   

  16- SÖZLEŞMENİN EKLERİ


   

  Üye'ler, bu onaltı maddede tanımlanan düzenleme ve kuralların, işbu Üyelik Sözleşmesi ‘nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olduğunu ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Üye'ler, aşağıda yer alan ve işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan kuralları da okuduklarını ve anladıklarını kabul ederler. İşbu Üyelik sözleşmesi, 11.10.2015 tarihinde Site'de kayıt olan ve bu tarihten sonra kayıt olacak tüm üyeler açısından geçerlilik kazanmaktadır.